Den Herder Bedden
Deventerweg 7a
3843 GA  Harderwijk
0341-415363
info@denherder.nl
KvK 08062573

Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden, die wij als voorwaarden hanteren bij verkoop in de showroom zijn voor online bestellingen navolgende voorwaarden op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering

De kosten van aflevering vindt u terug op de pagina afleveren en bezorgen.

Wijze van aflevering

De wijze van aflevering vindt u terug op de pagina afleveren.

Betalingscondities en betaalwijze

Onze betalingscondities em betaalwijze staan vermeld op de pagina betalen.
Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.

De verzendingstermijn van alle voorraadproducten bedraagt uiterlijk 5 dagen na bestelling. U krijgt hiervan een bevestiging toegestuurd. De leveringstermijn van te bestellen goederen wordt eveneens aan u bevestigd via de mail. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Goederen die voor u op maat zijn besteld kunnen niet geretourneerd worden. Daarop is geen ontbindingsrecht van toepassing. Ontbinding van uw aankoop kan dan plaatsvinden binnen 7 dagen na bestelling. Mocht u ontevreden zijn over uw op maat bestelde aankoop verzoeken wij u contact op te nemen met Den Herder Bedden, info@denherder.nl. Dan overleggen we met u welke mogelijkheden er zijn.

Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt per omgaande na ontbinding van de koop.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden:

Stuur een email naar info@denherder.nl met uw gegevens en omschrijving van de klacht. Wij nemen op korte termijn contact met u op.

Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.

Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen.

Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.

Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen.

Wij gebruiken cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken.

Vul hier uw zoekopdracht in

0
Beoordeling door klanten: 9,1 /10 uit 66 beoordelingen